دامنه ،دامین
ثبت دامنه(Domain)

تا جهانی شدن یک گام فاصله دارید !

چنانچه می خواهيد برای معرفی کسب و کار خودتان سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain مي گويند هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول ويا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود.

دامنه (Domain) همان نام یا آدرس وب سایت است که از دو بخش نام و پسوند تشکیل میشود که با نقطه (دات) از هم جدا شده اند و منحصر بفرد است. بطور مثال در دامین webbids.ir عبارت webbids نام و ir پسوند آن است. پسوندهای دامین رایج بین المللی عبارتند از:
دامنه com معرف سایت های عمدتا تجاری
دامنه net معرف سایتهای شبکه ای یا خدمات مرتبط
دامنه org سازمان ها یا موسسات غیرانتفاعی
دامنهir معرف و شناسه دامنه های مربوط به کشور ایرن
ثبت دامنه
دامنه: ir.
سالیانه:15000 تومان
دامنه: com.
سالیانه:210,000 تومان
دامنه: net.
سالیانه:270,000 تومان
دامنه: org.
سالیانه:250,000 تومان
با استفاده ازموتور جستجوی نام دامنه وب بیدز می توانید نام مورد نظرتان را از نظر قابل ثبت بودن بررسی نمایید. توجه فرمایید برای جستجوی نام دامنه فقط نام دامنه را بدون پیشوند و پسوند وارد نمایید.
جستجوی نام دامنه
لطفا صبر کنید...
قوانین انتخاب نام دامنه :
-در انتخاب نام فقط میتوانید از حروف, اعداد و خط تیره استفاده كنید.
-نام انتخابی نمی تواند از 3 كاراكتر کمتر باشد و همچنین نمی تواند با خط تیره شروع شده یا پایان پذیرد.
-در انتخاب حروف نمی توان از كاراكتر Space استفاده نمود و در انتخاب نام تفاوتی میان حروف كوچك و بزرگ وجود ندارد .
-حداكثر تعداد حروف مجاز برای نامهایی با پسوند net , com, org شصت و هفت كاراكتر (67) و برای بقیه پسوندها بیست و دو (22) كاراكتر میباشد.